РАЗБИРАЕМО

Това е наистина елементарно и разбираемо

И така, днес разполагаме с работеща в реално време апаратура за регистриране на разпределението на температурата по човешкото тяло. Всичко става вече наистина просто, нагледно и разбираемо. Получаваме топлинния ‘портрет’ на човека, виждаме участъците с повишена и понижена температура и въз основа на видимите аномалии правим заключение за възпаление или нарушена функция на съответните органи и тъкани.

Но зад видимата елементарност на процеса се крие колосален дългогодишен труд на физици, инженери, лекари и програмисти, създаващи за Вас надеждна и удобна за работа апаратура. Създаденият апаратно-компютърен комплекс ТВ-03К (още наречен ‘термовизор’) е съвременно високотехнологично оборудване, отговарящо на високите стандарти за контролно-измервателни уреди и апаратури. Той е изключително прост и удобен за използване. Малките размери на комплекса позволяват използването му при всякакви условия: в клиниката и линейката, на операционната маса – изисква само електрозахранване и малко течен азот.

Подготвяне на пациента за термовизуално изследване фактически не е необходимо – трябва само да се оголи съответния кожен участък 5 – 7 минути преди изследването. Базата данни за пациентитие не е ограничена по брой и обем на записите.

Основното достойнство на програмата за работа с апаратурата е наличието на мощна система за математическа обработка на термовизуалните изображения. Тя позволява да се оперира с изображението, да се променя цветната палитра, да се видят скритите участъци на термоаномалии. Системата за статистически анализ позволява всякакъв анализ, както по картона, така и по термограмите на пациента, което дава възможност за установяване на нови термографични симптоми на заболяване и уточняване на диагностичната достоверност на наличните симптоми.