ТЕМПЕРАТУРА

Температура

Най-универсалното отражение на жизнената дейност на човека. На практика при всички болести измерването на температурата е първият симптом, който ни насочва към вида на заболяването. Температурните реакции, по силата на своята универсалност, възникват при заболявания от всеки тип: бактериални, вирусни, алергични, нервно-психични и др. От години измерването на температурата, както телесната, така и на отделните органи е използвано за разпознаване на характера и тежестта на протичане на заболяването. Този фактор обуславя интереса на лекарите към изучаване на температурата. Този интерес е довел учените в областта на медицината и физиката до разработването на термовизуалната диагностика.

Как да ‘видим’ температурата

От физична гледна точка температурата е мощността на инфрачервеното излъчване. То е невидимо за човешкото око, а само нажежените тела излъчват вълни в границите на светлинния диапазон. Телесната температура на човек определяме по субективни усещания или посредством живачен термометър.

През 70-те години развитието на технологиите позволи създаването на апарат, сензорът на който улавя инфрачервеното излъчване и го преобразува във видима за окото информация, изобразена на екрана на монитора или на фотолента. Така получихме възможността да виждаме разпределението на температурата по повърхността на човешкото тяло.

Но апаратурата от първо поколение беше с ниско качество на изображението, неудобна за работа, шумна, а интерпретирането на резултатите се възлагаше изцяло на лекарите, като липсваха средства за математическа обработка на резултатите. Това ниво на термовизионна (термографска) техника обуслови известно песимистично отношение на медицинската общност към метода по принцип. Но нали и рентгенът не е въведен веднага във всички медицински заведения.

През последните години бяха конструирани бързодействащи уреди, които позволиха изучаването на динамиката на разпределяне на температурата в реално време, и това даде нов, мощен импулс за развитие на методите за термовизуална диагностика.

Днес разполагаме с висококачествено цветно изображение, превъзхождащо по редица параметри ултразвуковата снимка, с мощна система за математически анализ на термограмите (термографските снимки), а размерите на апарата са съизмерими с тези на ръчната видеокамера.