Кожни

Kожни болести

Диагностиката на туморите на кожата, въпреки очевидността, и до сега е трудна. Не всички лекари се решават на биопсия, тъй като взимането на парче от тъканта на тумора може да провокира бурно разрастване и смъртоносни метастази. Най-опасната форма на рака е меланомът. Термовизуалната диагностика позволява разпознаването на тази форма на рак на кожата в най-ранен стадий от развитието му ( фиг.12 ),

Фиг.12 – Плоскоклетъчен рак на кожата

Фиг.12 – Рак на кожата

точно да бъдат определени действителните граници на разпространение на тумора, когато не рядко са на значително разстояние от видимите граници на новообразуванието.

Термовизорът ще Ви покаже скритите огнища на метастазите, за наличието на които никой не подозира. Това може да бъде буквално от жизнена важност. Туморите на кожата винаги са като ‘гръм от ясно небе’. Не винаги се отдава своевременно да се забележат на око измененията на ‘познатата от детството бенка’.

Термовизуалната диагностика може ясно и безпристрастно да фиксира това, и да даде възможност за своевременно, радикално лечение и дълги години спокоен живот. С помощта на тормовизора може сигурно и безопасно за пациента да се следи състоянието на доброкачествените новообразувания по кожата ( фиг 13 ).

Фиг.13 – Доброкачествени тумори (липоми) на предната коремна стени (шкембе)

Фиг.13 – Доброкачествен тумор на предна коремна стена

Границите на тумора рядко се покриват с размера на видимата формация. Случва се да се разпростират надалеч и в дълбочина, прораствайки в съседните тъкани. На термограмата се вижда действителната картина на разпространение на процеса ( фиг.14 ),

Фиг.14 – Меланом в областта на вътрешния край на дясната лопатка с разклонения към гръбначния стълб.

Фиг.14 – Злокачествено кожно образование, на вътрешния край на дясната лопатка, с разклонения към гръбначния стълб

а това позволява на хирурзите да изберат правилната хирургична намеса и оперативна тактика.

Comments are closed.