Корем

Гастроентерология

Практикуващите лекари често се сблъскват с проблема за бърза диагноза на болезнени процеси в коремната област. Грешката при такива ситуации може да струва живота на болния. Термовизуалните признаци за остър апендицит – повишаване на температурата на червейообразния израстък на сляпото черво – са ясно изразени ( фиг.3 ).

Фиг.3 – Изразена хипертермия в дясната област под диафрагмата (под лъжичката) при остър апендицит.

Фиг.3 – остър апендицит

Термограмата (термографската картина) е достатъчно красноречива. Тя се явява решение на особено актуалния проблем с този вид заболявания в педиатрията и геронтологията, когато клиничната картина е била пренебрегната, а болният сам не е в състояние правилно да изложи оплакванията си.

Термовизуалната диагноза на остър апендицит е достоверна около 96% и се поставя за 3 мин. Така внедряването на термовизуалната ‘експрес – диагноза’ на ‘остър корем’ позволи да се намалят операциите около 4 пъти.

Честа причина за болки в корема е възпалението на жлъчния мехур и жлъчните канали. Ултразвуковата диагностика дава само структурно описание на стените на жлъчния мехур. Термовизорът ни дава резултат веднага – пример: петниста хипертермия в проекцията на черния дроб и ‘горещ’ жлъчен мехур ( фиг.4 ).

Фиг.4 – Хипертермия в проекцията на жлъчката при холецистит

Фиг.4 – жлъчката при холецистит

Няма друго заболяване, при което да се наблюдава такава картина. При гастрити, дуоденити и язвена болест откриваме изменение в температурата в проекция на болния орган ( фиг.5 ).

Фиг.5 – Хипотермия в проекцията на стомаха при гастродуодените с повишена секреция при 6 – месечно дете.

Фиг.5 – гастродуоденит при 6 – месечно дете

При това характерът на изменение на температурата съответства на степента на тежест на възпалителния процес.

Фиг.6 - Хипертермия в епигастралната област при гастродуодениет с повишена секреция.

Фиг.6 – гастроезофагит

На фиг.6 е показана термограма на болен от гастроезофагит, с повишена секреция, а на фиг.7 – гастродуоденит, с понижена секреция.

Фиг.7 – Огнище на хопотермия при гастрит с понижена секреция

Фиг.7 – гастродуоденит с понижена секреция

Термовизуалната диагностика е качествен, а не количествен метод на диагностика. Неговата бързина и безвредност са доводи в полза на широкото му внедряване в клиничната практика, включително в педиатрията.

По ред причини, една гастроскопия е трудно приложима, особено при по-малки деца. Термовизулната диагностика не предизвиква негативни реакции, не изисква никаква специална подготовка преди прегледа, а резултата лекаря получава само след 3 минути.

Напоследък рязко зачестиха случаите на дисбактериоза на червата, предизвикана от употреба на антибиотици. Това заболяване по актуалност е на първо място сред болестите на храносмилателния тракт. За диагностичен термовизуален критерий за това заболяване служи откриването на зони с понижена температура около пъпа – по хода на дебелото черво ( фиг.8 ),

Фиг.8 – Хипотермия около пъпа при дисбактериоза на червата

Фиг.8 – дисбактериоза на дебело черво

при което степента на температурния градиент и площта на хипотермията е право пропорционална на тежестта на заболяването. Този симптом се появява още на субклиничните стадии на развитие на дисбактериозата, когато още липсват видими разстройства на храносмилането. Както и при гастрита, тази диагностика е качествена, тя не може да определи какви бактерии са повече и какви по-малко. Но по-бързото, евтино и безопасно термовизуално изследване позволява както използване за масови профилактични прегледи така и ‘експрес-контрол’ на провежданата терапия.

Единственият пряк метод за диагностика на дисбактериоза – бактериологичната посявка на съдържанието на правото черво – е трудоемък и изисква изключително внимание, а бактериите растат бавно – около месец. Този период на очакване не позволява своевременното контролиране на ефективността на провежданата терапия посредством лабораторното изследване. В този случай термовизуалната диагностика отново е много удобна и дава достатъчно информация за динамично следене на ситуацията.

Comments are closed.