Кръвоносни съдове

Ангиология

Прегледът на вените на долните крайници е класическа илюстрация на предимствата на термовизуалната диагностика пред всички други инструментални методи на изследване. Проблем номер едно в клиничната флебология е въпросът за ранно разпознаване на варикозните разширени вени на краката. При това разпознаване по време на стадия, когато е все още възможно без хирургическа намеса лечение на това твърде разпространено заболяване. До скоро това не можеше да се постигне. Единствен метод за пряко наблюдаване на съдовете беше флебографията – рентгеново изследване на вените след инжектиране в тях на контрастен материал. Но, поради редица фактори, никому не би хрумнала идеята за задължителна флебография на всички лица над 30 год. възраст. Блестящо алтернативно решение на тази задача е термографията. Термовизуалната диагностика може да показва не само видимите случаи на варикозни вени и тромбофлебит (фиг.1),

Фиг.1 – Варикозни вени на долните крайници. Хипертермия по хода на повърхностните вени на лявото бедро

Фиг.1 – Варикозни вени

но и скритите им форми, тогава, когато при външен оглед липсват видими изменения на вените. Това се явява приятен подарък за хирурзите. Сега в арсенала си имат обективен визуален метод за определяне на състоянието на кръвоносните съдове. Това дава възможност да се прецени риска от развитие на следоперативни усложнения и да бъде избран най-ефективния метод за лечение на варикозните разширени вени и тромбофлебит. С помощта на термовизора може да се даде добра преценка за състоянието не само на венозния, но и на артериалния кръвен поток (фиг.2).

Фиг.2 – Хипотермия на подбедрениците (пищялите) предизвикана от облитерационна атеросклероза на магистралните съдове на долните крайници.

Фиг.2 – Хипотермия на подбедрениците, вследствие на лошо оросяване

Това, в ръцете на лекаря, е сигурен метод за диференциална диагностика на заболяванията на периферните артерии, която позволява леко, нагледно и безопасно да се контролира ефективността на провежданото лечение, обективно да определя тежестта и прогнозата на заболяването.

Comments are closed.