Ендокринология

Болестите на щитовидната жлеза за жалост не са редки. След аварията на Чернобилската АЕЦ този проблем стои на дневен ред дори повече. По принцип, еталонен метод за разпознаване на болестите на щитовидната жлеза е сканирането с помощта на радиоактивен йод. Тази процедура е опасна заради дозата на радиационно облъчване, а  и изисква специализирана лаборатория и скъпи реактиви. Тя е неприложима за деца и бременни. Многогодишният опит от използване на термовизуалната диагностика убедително потвърждава достоверността и ефективността на този метод и той по нищо не отстъпва на радиологичния. Още повече, че термографията може да се използва за целите на профилактиката и на динамичните прегледи, без каквито и да било ограничения, поради нейната безвредност.

Увеличената щитовидна жлеза с повишена функция – се проявява като хипертермия в проекцията на жлезата ( фиг.15 )

Фиг.15 – Равномерна хипертермия в проекцията на щитовидната жлеза при дифузна токсична гуша.

Фиг.15 – щитовидната жлеза при хипертиреоидизъм

или огнище при възлова гуша ( фиг.16 ).

Фиг.16 – Нехомогенна хипертермия при нодозна (възлова) форма на гушата.

Фиг.16 – нодозна (възлова) форма на гушата

При използване на термовизуална диагностика, при този вид заболявания, не само може да се постави диагноза, но и според динамиката на изменение на температурата в хода на лечението, лекарят може да направи извод за ефективността на медикаментозното лечение, а хирургът получава представа за точната локализация и размери на възела.

Comments are closed.