Гастроентерология

Термовизуалната диагностика позволява коментар не само за наличието на стомашни заболявания, но също така и за техния тип и степен на развитие. Всичко това се случва по един напълно безвреден начин, с огромен процент на сигурност в поставената диагноза и без какъвто и да било дискомфорт за пациента.

Изследването разграничава хроничния гастрит от язвен дефект. Допълнително, при наличие на язва, може да се коментира в детайл нейната активност.

Здравият стомах термографски се представя в един равномерно-зелен образ (нормалната температура се визуализира в зелената гама). При наличие на ерозивен гастрит се наблюдава меко, дифузно представяне в топлата гама, стойностно около 0.20°C топлинна разлика между здравата тъкан в съседство към ерозивния участък. Това се дължи на нарушения в най-повърхностния слой на стомашната лигавица (мукозен слой). Обратно, при атрофичен гастрит, имаме уплътнение на стомашната лигавица и образът е в студената, синя гама.

Когато имаме язва, нарушението на стомашната лигавица продължава в дълбочина, преминава през по-долния – субмукозен слой и съответно като един сериозен дефект се представя в самостоятелно изразен топлинен образ, стойностно около 0.30°C топлинна разлика между здравата тъкан в съседство и ерозивния участък. Когато язвеният дефект достигне най-долния мускулен слой, придружен с кръвоизлив и/или опит за перфорация, топлинната разлика е около 0.60°C (фиг.1). Тук вече говорим за активна язва, с опасност от описаните усложнения – кръвоизлив/перфорация. Обратно, когато медикаментозно и диетично (при антибиотично лечение) язвената ниша се напълни с гранулационна тъкан (калцирана язва), термографски се наблюдава студен (хипотермичен) образ.

Фиг.1 – дуоденална язва

Практикуващите лекари често се сблъскват с проблема за бърза диагноза на болезнени процеси в коремната област. Грешката при такива ситуации може да струва живота на болния. Термовизуалните признаци за остър апендицит – повишаване на температурата на червеобразния израстък на сляпото черво – са ясно изразени ( фиг.2 ).

Фиг.3 – Изразена хипертермия в дясната област под диафрагмата (под лъжичката) при остър апендицит.

Фиг.2 – остър апендицит

Термографската картина е достатъчно красноречива. Тя се явява решение на особено актуалния проблем с този вид заболявания в педиатрията и геронтологията, когато клиничната картина е била пренебрегната, а болният сам не е в състояние правилно да изложи оплакванията си.

Термовизуалната диагноза на остър апендицит е достоверна на почти 100% и се поставя за 3 минути. Така внедряването в клиничната практика на термовизуалната диагностиката на ‘остър корем’ позволява да се намалят хирургическите интервенции около 4 пъти.

Честа причина за болки в корема е възпалението на жлъчния мехур и жлъчните канали. Ултразвуковата диагностика дава само структурно описание на стените на жлъчния мехур. Термовизорът ни дава резултат веднага – пример: петниста хипертермия в проекцията на черния дроб и ‘горещ’ жлъчен мехур ( фиг.3 ).

Фиг.4 – Хипертермия в проекцията на жлъчката при холецистит

Фиг.3 – жлъчката при холецистит

Няма друго заболяване, при което да се наблюдава такава картина. При гастрити, дуоденити и язвена болест откриваме изменение в температурата в проекция на болния орган ( фиг.4 ).

Фиг.5 – Хипотермия в проекцията на стомаха при гастродуодените с повишена секреция при 6 – месечно дете.

Фиг.4 – гастродуоденит при 6 – месечно дете

Фиг.6 - Хипертермия в епигастралната област при гастродуодениет с повишена секреция.

Фиг.5 – гастроезофагит

На фиг.5 е показана термограма на болен от гастроезофагит, с повишена секреция, а на фиг.6 – гастродуоденит, с понижена секреция.

Фиг.7 – Огнище на хопотермия при гастрит с понижена секреция

Фиг.6 – гастродуоденит с понижена секреция

Термовизуалната диагностика е метод, чиято бързина и безвредност са доводи в полза на широкото му внедряване в педиатрията.

По ред причини, една гастроскопия е трудно приложима, особено при по-малки деца. Термовизулната диагностика не предизвиква негативни реакции у пациента, не изисква никаква специална подготовка преди прегледа, а резултата лекаря получава само след 3 минути.

Напоследък рязко зачестиха случаите на дисбактериоза на червата, предизвикана от употреба на антибиотици. Това заболяване по актуалност е на първо място сред болестите на храносмилателния тракт. За диагностичен термовизуален критерий за това заболяване служи откриването на зони с понижена температура около пъпа – по хода на дебелото черво ( фиг.7 ),

Фиг.8 – Хипотермия около пъпа при дисбактериоза на червата

Фиг.7 – дисбактериоза на дебело черво

при което степента на температурния градиент и площта на хипотермията е право пропорционална на тежестта на заболяването. Този симптом се появява още на субклиничните стадии на развитие на дисбактериозата, когато липсват видими разстройства на храносмилането. Както и при гастрита, тази диагностика е качествена, тя не може да определи какви бактерии са повече и какви по-малко. Но по-бързото, евтино и безопасно термовизуално изследване позволява както използване за масови профилактични прегледи така и ‘експрес-контрол’ на провежданата терапия.

Единственият пряк метод за диагностика на дисбактериоза – бактериологичната посявка на съдържанието на правото черво – е трудоемък и изисква изключително внимание, а бактериите растат бавно – около месец. Този период на очакване не позволява своевременното контролиране на ефективността на провежданата терапия посредством лабораторното изследване. В този случай термовизуалната диагностика отново е много удобна и дава достатъчно информация за динамично следене на ситуацията.

Comments are closed.