ИЗСЛЕДВАНЕ

Термовизуалната диагностика – шанс за навременна реакция

Температурата е най-универсалният индикатор на жизнените процеси, а термовизуалната диагностика е изследването, което отчита температурните отклонения в тялото до стотни от градуса.

Температурни аномалии съпровождат всички видове заболявания: бактериални, вирусни, травматични, онкологични. При ракови заболявания, например, още при ранно израждане, се наблюдава съдова промяна – тъй наречената ‘неоангиогенеза’ (образуване на нови кръвоносни съдове), която термовизуалната диагностика визуализира, поради промяната в кръвоснабдяването в дадената област. Така съдовите промени са видими преди действителното образуване на тумора, което дава възможност за изключително ранна реакция.

Методът на термовизуалната диагностика може да локализира редица заболявания в изключително ранна фаза. Това, заедно с нейната абсолютна безвредност, са основни преимущества на изследването.

За повече информация вижте участието на д-р Маринов в ‘Зелената Линейка’ по БНТ.

Преглед на цяло тяло с термовизуална диагностика

Как протича един преглед

Прегледи се правят след предварително записан час, всеки работен ден от 9.00 до 18.00 ч. в ДКЦ-22, град София. Продължителността на прегледа е около 45 минути и включва предварителен разговор с анамнеза, снимки и анализ на заснетия материал. Ако са правени други изследвания е желателно пациента да ги носи.

Снимките започват от глава в близък план. Пациентът е седнал с лице към апарата на разстояние 2 м. Снима се фронт, лицеви половини и шия. За следващите снимки, пациентът е прав на разстояние около 3 м., по бельо. Започва се от крака, след това тилно, отново фронт и в диагонал. Заснемат се около 30 кадъра.

В края на прегледа заснетият материал се обсъжда и пациентът получава коментар на изследването в писмена форма. Материалите могат да се гледат на всеки компютър, снимките да се уголемят и принтират.

Оптимален интервал за следващ преглед – 6 месеца.