БЕЗВРЕДНО

Абсолютно безвредна и ‘красива’ диагностика на повече от 150 заболявания

По принцип няма медицински диагностичен уред, който да е абсолютно безопасен за пациента и оператора. Всяка апаратура излъчва нещо, и това лъчение в една или друга степен въздейства на околните. Такава диагностика физиката нарича ‘активна’. Колкото по-дълго се ползва даден метод за активна диагностика, толкова повече научни данни се събират, които свидетелстват за вредното му влияние. Като пример може да се посочи нарастващото през последните години количество на публикациите на нежеланото въздействие на прегледите с ултразвук.

По-горното в никакъв случай не се отнася за термовизуалната диагностика – единственият днес метод за пасивна диагностика. Апаратурата не излъчва нищо – само пасивно приема излъчваните от всяко нагрято тяло вълни в инфрачервения спектър, т.е. не е по-вредна от фото или видео снимка.

Изключително важно е и това, че пациентът лесно и бързо разбира принципа на изследването – регистриране на изменението на топлинното излъчване на тялото. Нагледността и простотата на процеса за диагностициране (красива цветна картина на различните части на тялото) в 100% от случаите убеждават пациентите в необходимостта от именно този вид диагностика. Разбира се, опростявайки ситуацията, може да се каже, че болестта на пациента и динамиката на заболяването му винаги могат да бъдат показани с курсора на монитора или с пръст на разпечатката на принтера.

Нееднократно, в различни страни, са провеждани наблюдения с един и същ резултат: пациентът незапознат с цената на дадения вид изследване, след запознаване с възможностите на метода на термовизуалната диагностика, определя цена, значително по-висока от икономически изчислената. Не по-малко важно е и това, че нито един от съществуващите методи за диагностика не притежава такъв широк спектър от диагнозируеми болести – над 150 нозологични форми!