Бял дроб

Пулмология

Почти половината пациенти в пулмологичните отделения на болниците са с възпаление на белите дробове. На всички, с цел поставяне на диагноза, е правена рентгенография. Особено в случаите с малки деца, се изисква да се замислим и да се преценят всички аргументи ‘за’ и ‘против’ този подход, поради вредните ефекти на рентгенографията.

Този проблем се решава с динамичния термовизионен преглед. Защо ‘динамичен’?Защото благодарение на термовизуалната диагностика, сега можем дори ежечасно да наблюдаваме как протича пневмонията (фиг.21) без каквато и да била вреда за болния.

Фиг.21 – Термограма на гръдния кош на болен от остра пневмония от ляво.

Фиг.21 – Остра пневмония от ляво

Уточнени са достатъчно характерни термовизуални признаци за белодробна туберкулоза (фиг.22)

Фиг.22 – Поредица огнища на хипотермия в областта между лопатките – характерен признак за белодробна туберкулоза.

Фиг.22 – Белодробна туберкулоза

и за някои други заболявания на дихателния апарат. Тези развития поставят на дневен ред въпроса за внедряването на метода на термовизуалната диагностика. Днес за целта се използва рентген, но той по известни причини не може да се използва при деца и бременни, което представлява голяма група от населението.

Термовизуалната диагностика пък по напълно безвреден начин ни дава температурен ‘портрет’ на човешкото тяло, на базата на който може да правим заключения за структурата и функцията на много от органите и тъканите.

Comments are closed.