кожни

Kожните новообразувания Диагностиката на туморите на кожата, въпреки очевидността, и до сега е трудна. Не всички лекари се решават на биопсия, тъй като взимането на парче от тъканта на тумора може да провокира бурно разрастване и смъртоносни метастази. Най-опасната форма … Continue reading

млечна жлеза

Заболявания на млечената жлеза Ракът на млечната жлеза е сериозен онкологичен проблем. Във връзка със замърсяването на околната среда нарастване на това заболяване се наблюдава най-вече в икономически развитите страни. Тази болест не трябва и не може да се омаловажава. По … Continue reading