млечна жлеза

Заболявания на млечената жлеза Ракът на млечната жлеза е сериозен онкологичен проблем. Във връзка със замърсяването на околната среда нарастване на това заболяване се наблюдава най-вече в икономически развитите страни. Тази болест не трябва и не може да се омаловажава. По … Continue reading