бял дроб

Белите дробове Почти половината пациенти в пулмологичните отделения на болниците са с възпаление на белите дробове. На всички, с цел поставяне на диагноза, е правена рентгенография. Особено в случаите с малки деца, се изисква да се замислим и да се … Continue reading

щитовидна

Щитовидната жлеза Болестите на щитовидната жлеза за жалост не са редки. След аварията на Чернобилската АЕЦ този проблем стои на дневен ред дори повече. По принцип, еталонен метод за разпознаване на болестите на щитовидната жлеза е сканирането с помощта на … Continue reading

кожни

Kожните новообразувания Диагностиката на туморите на кожата, въпреки очевидността, и до сега е трудна. Не всички лекари се решават на биопсия, тъй като взимането на парче от тъканта на тумора може да провокира бурно разрастване и смъртоносни метастази. Най-опасната форма … Continue reading

млечна жлеза

Заболявания на млечената жлеза Ракът на млечната жлеза е сериозен онкологичен проблем. Във връзка със замърсяването на околната среда нарастване на това заболяване се наблюдава най-вече в икономически развитите страни. Тази болест не трябва и не може да се омаловажава. По … Continue reading