Високотехнологичен и напълно безвреден метод на съвременната медицина от помощ при диагностицирането на над 150 заболявания

Базови принципи на изследването

termovizualna diagnostika

  • Температурните реакции възникват при всички видове заболявания: бактериални, вирусни, травматични, онкологични. Методът на термовизуалната диагностика улавя телесното топлинно излъчване и го визуализира, засичайки ненормалните температурни отклонения до хилядни от градуса благодарение на изключително чувствителната камера, с която се извършва прегледа, произведена от FLIR Systems. Методът е известен от десетилетия в САЩ, Германия, Швеция, Япония, Русия.
  • За разлика от масовите изследвания, методът на термовизуалнатa диагностика не само регистрира структурните изменения на даден орган, но също така дава възможност и да се определи техния характер – възпалителен, съединително-тъканен или онкологичен.
  • Гарантираната безвредност на метода го прави достъпен за бременни жени, малки деца, сърдечно-болни с пейсмейкър, пациенти с клаустрофобия или при всички случаи, когато познатите медицински изследвания са неуместни.
  • За не повече от 40 мин. се проследява широк диапазон от патология, а прецизността може да елиминира необходимостта от редица ненужни, нерядко и опасни за здравето изследвания.

Видео от участието на д-р Маринов в ‘Здраве’ по БНТ:

 

Методът е изключително прецизен и приложим при:

 

 

Термовизуалната диагностика (термография) – вид ‘пред-диагностика’

  • Kомерсиалните изследвания са чисто структурни (показват изменения в структурата на даден орган, например бучка в гърдата), докато термовизията достоверно коментира съпътстващите процеси, които предшестват нарушенията в структурата. Изследването е способно да локализира заболявания преди клиничната им проява. При ракови заболявания например още при ранно израждане се наблюдава съдова промяна – тъй наречената неоангиогенеза (образуване на нови кръвоносни съдове), която термовизуалната диагностика визуализира поради промяната в кръвоснабдяването в дадената област. Така съдовите промени са видими преди действителното образуване на тумора, което дава възможност за изключително ранна реакция. Показателно е, че в случая на рак на гърдата термовизуална диагностика (термография) може да открие развитие на рак 5-8 години преди мамографията да е в състояние да го направи.
  • За редица заболявания чрез метода на термозизуалната диагностика може да се даде времеви прозорец за пациента, в който той да реагира. Поради това можем да определим термовизуалната диагностика като  вид ‘пред-диагностика’ – изследване, което не просто констатира  наличие на заболяване след неговата проява, както масовите изследвания, но е способно да го локализира в ранен етап.

Изследването не изисква никаква предварителна подготовка от страна на пациента.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС