Кои са някои от основните преимущества на метода?

Над 800 различни проучвания потвърждават ползите на термовизуалната диагностика като безопасен и ефективен метод за изследване на човешкото здраве. Прегледът на цяло тяло, който трае около 40-45 минути, може да служи като отправна точка за проследяване на потенциално нездравословни промени в тялото през целия живот на пациента.

Нека разгледаме 5 от ключовите предимства на този метод.

  1. Откриване на физиологични промени, свързани с туморни формации

Диагностика на меланом - рак на кожата

Термографското изследване дава възможност за изключително ранно засичане на бързо развиващи се, активни тумори или ненормални клетъчни активности. Образуването на нови кръвоносни съдове е пряко свързано с бъдещото формиране на тумор. Когато този процес се случва в тялото, това води до промяна на кръвообращението, която е причина за термо образ в топлата гама, който е видим много преди физическото образуване на тумор.

  1. Преглед без радиация, подходящ за всеки

За разлика от мамографа, компютърната томография (КТ) и рентгеновите изследвания, при термографията няма вредни лъчения. Без каквито и да било негативни последствия за тялото термовизуалната диагностика може да диагностицира фиброкистоза, инфекции, алергични реакции, сърдечно-съдови заболявания с негативен ефект върху артериите и други. Методът е подходящ за всеки – бременни жени, пациенти с пейсмейкър, дами с гръдни импланти, деца и т.н.

  1. Откриване на източника на болката

При термовизията обхватът за коментар на налична патология е много голям. Това позволява да се диагностицира конкретното заболяване, свързано с оплакванията на пациента. Термо камерата може да регистрира раздразнения на сетивните нерви и травми на меките тъкани. Изследването помага да „се види“ точния източник на Вашата болка.

  1. Изследване без дискомфорт

Абсолютно безвредно, без компресия или физически контакт. По време на термографския преглед лекарят-диагностик е с поглед към монитора, а между него и пациента има поне 2 метра дистанция.

  1. Проследяване на здравословното състояния в динамика

Рак на щитовидна жлеза - прогрес на лечение

Термографията дава образ, който както окомерно, така и цифрово (с точност до 1 хилядна от градуса) може да покаже кои региони на тялото заслужават по-голямо внимание. Снимковият материал се архивира и това позволява при последващ преглед да се сравни дали и как се е развил случаят според проведеното лечение. Оптималният интервал за профилактика е 6 месеца, но има пациенти, при които се налага и по-чест контрол. Поради вече споменатата безвредност на изследването това не е проблем.

Термовизията има още много преимущества. Методът е изключително всеобхватен и универсален. Показателно за това е скорошното инсталиране на термо камери на редица летища по целия свят с цел контрол на разпространението на различни зарази. Температурата е ключов показател за здравословното състояние на човека и това е факт, известен още от древността. Тялото ни говори в градуси. Днес за наша радост има съвременен и удобен начин да интерпретираме тази информация. Той се нарича термовизуална диагностика.

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС