Термографията (термовизуална диагностика) и нейните разлики спрямо структурните типове образна диагностика

Образната диагностика е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която прави възможно генерирането на образи с цел диагностициране и лечение на заболяванията. Основните диагностични методи според Наредба № 27 за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“, издадена от Министерството на здравеопазването, биват: конвенционална рентгенова диагностика, термография, ултразвукова диагностика (ехография), компютърна томография, магнитнорезонансна образна диагностика, ангиография, интервенционална рентгенология, остеодензитометрия, мамография.

Какво прави термографията различна от всички тези методи?

Тя може да бъде определена като ‘функционално изследване’ или безвредна образна диагностика от функционален тип. Масово прилаганите методи показват нарушения в архитектониката на даден орган като например бучка в гърдата, но разчитайки само на тях, не е лесно да се коментира съпътстващия процес. Термограмата (термографското изображение) визуализира случващите се в тялото процеси – възпалителни, онкологични и т.н. Те дават основание за конкретната диагноза и често предхождат структурните изменения.

Термография – безвредна образна диагностика

При рак на гърда например мамографията може да покаже локацията и размера на туморната формация (когато е туморът е достатъчно голям и плътен, за да може да бъде засечен), докато термовизуалната диагностика визуализира физиологичните промени в млечната жлеза, довели до образуването на карцином. В много ранен етап може да се види васкуларна асиметрия, която се дължи на образуването на нови кръвоносни съдове. Температурните аномалии, видими благодарение на термографията, са резултат на метаболитната активност и промяната в кръвообръщението в региона, типични за тъканта около образуващ се рак.

Според проучване относно засичането на рак на гърда чрез термография, публикувано в страницата на Националния център за биотехнологична информация на САЩ, термографските изображения могат да бъдат акуратни 8 до 10 години преди мамограф да успее да засече наличието на определена формация в тялото на пациент. Това е така, защото физиологичните промени се случват много преди реалната формация на тумор и предхождат нейното образуване. С други думи термографията може да алармира, че в тялото има процес, който заслужава внимание и така да даде възможност за реакция в изключително ранна фаза.

Температурна реакция има при бактериални, вирусни, травматични и онкологични процеси, което прави температурата най-адекватният барометър, по който можем да оценим здравословното състояние на тялото. Нашето тяло говори в градуси и има много информация, която да ни предаде. Термографията е безвреден тип образна диагностика, която дава възможност тази информация да се интерпретира и то без каквато и да е вреда за пациента, без компресия, без физически контакт, без дискомфорт.

Изпреварваща диагностика

Термографията може да бъде наречена вид ‘пред-диагностика’, заради нейната способност да алармира и посочи региони с евентуален здравословен риск и то преди проблемът да се е проявил клинично. Всяка диагностична апаратура обаче е инструмент в ръцете на лекаря, който интерпретира образа и именно от него зависи да направи правилните заключения на база на картината, която вижда.

Д-р Маринов има повече от 20 години опит в термографията. Позитивната обратна връзка от стотици пациенти е най-големият стимул в ежедневната му работа. Всеки случай обаче е индивидуален и всеки пациент заслужава необходимото количество концентрация и внимание.

Още по темата вижте в това участие на д-р Маринов по БНТ:

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС

Източници:

National Center for Biotechnology Information

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6164870/

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135691323