БЕЗВРЕДНА ДИАГНОСТИКА

Медицинската термография представлява абсолютно безвредна диагностика. Лъчения няма, нито вреда за пациента!

По принцип сред конвенционалните методи няма медицински диагностичен уред, който да е абсолютно безопасен за пациента и оператора. Всяка апаратура излъчва нещо и това лъчение в една или друга степен въздейства на околните.

Такава диагностика физиката нарича ‘активна’. Колкото по-дълго се ползва даден метод за активна диагностика, толкова повече научни данни се събират, които свидетелстват за вредното му влияние. Като пример може да се посочи нарастващото през последните години количество на публикациите за нежеланото въздействие на прегледите с ултразвук.

Всичко това обаче в никакъв случай не се отнася за термовизуалната диагностика, която е метод за пасивна диагностика. Апаратурата не излъчва нищо – само пасивно приема излъчваните от всяко нагрято тяло вълни в инфрачервения спектър. С други думи заснемането на снимков материал чрез термокамера се случва на същия принцип, на който и заснемането на обикновена снимка или видео. Разстоянието между лекаря и пациента е около 2 метра, а физически контакт няма.

Безвредна диагностика чрез термография. Д-р Маринов в “Следобедния блок” на Дарик:

Изключително важно е и това, че пациентът лесно и бързо разбира принципа на изследването – регистриране на топлинното излъчване на тялото. Всеки цветен нюанс на образа отговаря на различна температурна стойност. Конкретният процес, който е привлякъл вниманието на лекаря, може да бъде директно показан и на пациента. Апаратурата позволява както регистриране на топлинните стойности с точност до една хилядна от градуса, така и проследяване на динамиката на заболяването в ход на лечение. Не по-малко важно е и това, че нито един от съществуващите методи за диагностика не притежава такъв широк спектър – над 150 нозологични форми!

Освен безвредно, термографското изследване може да се определи и като достъпно.  Здравето е най-важно! Да е в помощ на пациента е както най-голямата награда за един лекар, така и основната му мотивация да стане такъв.

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС