БЕЗВРЕДНО

Абсолютно безвредна и ‘красива’ диагностика

По принцип няма медицински диагностичен уред, който да е абсолютно безопасен за пациента и оператора. Всяка апаратура излъчва нещо и това лъчение в една или друга степен въздейства на околните. Такава диагностика физиката нарича ‘активна’. Колкото по-дълго се ползва даден метод за активна диагностика, толкова повече научни данни се събират, които свидетелстват за вредното му влияние. Като пример може да се посочи нарастващото през последните години количество на публикациите за нежеланото въздействие на прегледите с ултразвук.

Всичко това обаче в никакъв случай не се отнася за термовизуалната диагностика – единственият днес метод за пасивна диагностика. Апаратурата не излъчва нищо – само пасивно приема излъчваните от всяко нагрято тяло вълни в инфрачервения спектър. С други думи заснемането на снимков материал чрез термокамера се случва на същия принцип, на който и заснемането на обикновена снимка или видео.

Изключително важно е и това, че пациентът лесно и бързо разбира принципа на изследването – регистриране на топлинното излъчване на тялото. Всеки цветен нюанс на образа отговаря на различна температурна стойност. Конкретният процес, който е привлякъл вниманието на лекаря, може да бъде директно показан и на пациента. Апаратурата позволява както регистриране на топлинните стойности с точност до една хилядна от градуса, така и проследяване на динамиката на заболяването в ход на лечение. Не по-малко важно е и това, че нито един от съществуващите методи за диагностика не притежава такъв широк спектър – над 150 нозологични форми!

Освен безвредно, термографското изследване може да се определи и като достъпно. Да е в помощ на пациента обаче е най-голямата награда за един лекар и основната му мотивация да стане такъв.