РАЗБИРАЕМ ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД

Като диагностичен метод термографията взима информация от работеща в реално време апаратура за регистриране на разпределението на температурата по човешкото тяло. По този начин всичко става наистина нагледно и разбираемо за пациента. Методът е абсолютно безвреден.

Лекарят анализира топлинния ‘портрет’ на човека, вижда участъците с повишена и понижена температура и въз основа на видимите аномалии прави заключение за възпаление или нарушена функция на съответните органи и тъкани.

Когато това се случва пред погледа на пациента, той сам вижда асиметрични участъци в тялото си както и такива, които  са визуализирани в жълто-червената гама, след което започва да задава абсолютно логични въпроси.

‘Тялото не лъже.’ – фраза, която д-р Маринов често ползва в практиката си

Дори да звучи стряскащо, това дава надежда, че термографския диагностичен метод ще визуализира информацията, която тялото иска да ни предаде за здравословното ни състояние.

Изследване млечни жлези

Термограма на млечните жлези на здрава жена, сравнена с термограма на жена с рак на лява гърда

Зад тази привидна елементарност на процеса се крие колосален дългогодишен труд на физици, инженери, лекари и програмисти, създали надеждна и удобна за работа апаратура.

Резултатът от това усилие е съвременно високотехнологично оборудване, отговарящо на последните стандарти за контролно-измервателни уреди и апаратури. Камерата е удобна за работа, а малките ѝ размери позволяват използването ѝ при всякакви условия.

Диагностичен метод без нужда от предварителна подготовка

Подготовка на пациента за термографското изследване фактически не е необходима – трябва само да се оголи съответния участък 5 – 7 минути преди прегледа. Базата данни за пациентите не е ограничена по брой и обем на записите, което позволява динамичното следене на прогреса на лечението и то по един абсолютно безвреден начин.

Основното достойнство на програмата за работа с апаратурата е наличието на мощна система за математическа обработка на термовизуалните изображения. Тя позволява да се оперира с изображението, да се променя цветната палитра, да се видят скритите участъци на термо аномалии.

Системата за статистически анализ дава възможност за всякакъв анализ, а оптималният период за повторен преглед от 6 месеца гарантира навременното регистриране на термографски промени, което позволява ранна реакция от страна на пациента.

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС