РАЗБИРАЕМ ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД

Един наистина разбираем за пациента метод на образна диагностика

Днес разполагаме с работеща в реално време апаратура за регистриране на разпределението на температурата по човешкото тяло. По този начин всичко става наистина нагледно и разбираемо за пациента.

Лекарят анализира топлинния ‘портрет’ на човека, вижда участъците с повишена и понижена температура и въз основа на видимите аномалии прави заключение за възпаление или нарушена функция на съответните органи и тъкани.

Когато това се случва пред погледа на пациента, той сам вижда асиметрични участъци в тялото си както и такива, които  са визуализирани в жълто-червената гама, след което започва да задава абсолютно логични въпроси (Фиг.1). ‘Тялото не лъже.’ – фраза, която д-р Маринов често ползва в практиката си и дори да звучи стряскащо, дава надежда, че термовизуалната диагностика ще визуализира това, което тялото иска да ни каже за здравословното ни състояние.

Фиг.1 – Термограма на млечните жлези на здрава жена, сравнена с термограма на жена с рак на лява гърда

Зад тази привидна елементарност на процеса се крие колосален дългогодишен труд на физици, инженери, лекари и програмисти, създали надеждна и удобна за работа апаратура.

Резултатът на това усилие – апаратно-компютърен термографски комплекс (още известен ‘термовизор’) – е съвременно високотехнологично оборудване, отговарящо на последните стандарти за контролно-измервателни уреди и апаратури. Той е изключително лесен и удобен за използване. Малките размери на комплекса позволяват използването му при всякакви условия: в клиниката, в линейката, на операционната маса и т.н., а всичко, което се изисква, е електрозахранване и малко течен азот.

Подготовка на пациента за термографското изследване фактически не е необходима – трябва само да се оголи съответния участък 5 – 7 минути преди прегледа. Базата данни за пациентите не е ограничена по брой и обем на записите, което позволява динамичното следене на прогреса на лечението и то по един абсолютно безвреден начин.

Основното достойнство на програмата за работа с апаратурата е наличието на мощна система за математическа обработка на термовизуалните изображения. Тя позволява да се оперира с изображението, да се променя цветната палитра, да се видят скритите участъци на термо аномалии. Системата за статистически анализ дава възможност за всякакъв анализ, а оптималният период за повторен преглед от 6 месеца гарантира навременното регистриране на термографски промени, което позволява ранна реакция от страна на пациента.