Kожни болести

Диагностиката на туморите на кожата е трудна за медицината задача. Не всички лекари се решават на биопсия, тъй като взимането на парче от тъканта на тумора може да провокира бурно разрастване и смъртоносни метастази. Нужна е безвредна, висококачествена и точна диагностика. Термовизията отговаря на всеки един от тези критерии.

Най-опасната форма на рак на кожата е меланомът. Термовизуалната диагностика позволява разпознаването на този тип заболяване в най-ранен стадий от развитието му (фиг.12). Точно могат да бъдат определени действителните граници на разпространението на тумора, а те нерядко са на значително разстояние от видимите граници на новообразуванието. Всичко това се случва по един абсолютно безреден и безболезнен за пациента начин, без какъвто и да било дискомфорт.

Фиг.12 – Плоскоклетъчен рак на кожата

Фиг.12 – Рак на кожата

Термовизионната камера ще покаже скритите огнища на метастазите, за наличието на които никой не подозира. Това може буквално да бъде от жизнена важност за пациента и да му даде нужната възможност за борба със заболяването.

Туморите на кожата често са неочаквани. Невинаги се отдава своевременно да се забележат на око измененията на една позната от детството бенка. С помощта на термографската камера обаче може сигурно и безопасно за пациента да се следи състоянието на доброкачествените новообразувания по кожата (фиг 13).

Фиг.13 – Доброкачествени тумори (липоми) на предната коремна стени (шкембе)

Фиг.13 – Доброкачествен тумор на предна коремна стена

Термовизуалната диагностика може ясно и безпристрастно да фиксира измененията и да даде възможност за навременно и радикално лечение. Именно способността на метода да улови заболяванията от този тип в зародиш дава шанс за успешен изход от борбата с болестта.

Границите на тумора рядко се покриват с размера на видимата формация. Случва се да се разпростират надалеч и в дълбочина, прораствайки в съседните тъкани. На термографската снимка се вижда действителната картина на разпространение на процеса (фиг.14), а това позволява на хирурзите да изберат правилната хирургична намеса и оперативна тактика.

Фиг.14 – Меланом в областта на вътрешния край на дясната лопатка с разклонения към гръбначния стълб.

Фиг.14 – Злокачествено кожно образование, на вътрешния край на дясната лопатка, с разклонения към гръбначния стълб

Comments are closed.