ПРЕСА

Термовизуалната диагностика – образна диагностика на бъдещето

Забележка: Интервюто е за вестник Quo Vadis – Национално Издание на Български Лекарски Съюз. Разговорът е проведен през 1999 г. и някои от упоменатите характеристики на апаратурата не са актуални. В момента прегледите се провеждат с изключително по-добра апаратура – термокамера FLIR Т640 с резолюция 640 x 480 пиксела.

– Д-р Маринов, какво представлява термовизията и кое я прави уникален метод за диагностика?

Всяко живо тяло отделя топлинна енергия в инфрачервения спектър, която е невидима за човешкото око. Това излъчване се улавя от камера, която го визуализира върху екрана като цветен образ. Различните цветове указват температурните изменения в организма, като всяко отклонение от нормалния изофон на тялото трябва да намери своето обяснение като патология. Предимство е, че за кратко време може да се види един разгърнат здравен статус на тялото, който дава възможност за по-пространствено мислене върху определена симптоматика. Компютризирането на системата от своя страна дава и допълнителни възможности, като отчитане на температурна разлика към здрава тъкан, което е много важно в термовизията. В зависимост от отклонението може да се прецени дали става въпрос за възпалителен процес, онкологични изменения или стари травми. Версията с компютър позволява архивиране на данните, проследяване в динамика на някои по-сложни процеси, както и отразяване на резултатите в цветна разпечатка, където подробно се описва състоянието на пациента. Методиката е абсолютно безвредна и за пациента и за лекаря. Не изисква никаква предварителна подготовка, специални диети, клизми и медикаментозни интервенции. Не случайно тази техника се произвежда и ползва във високоразвитите държави: САЩ, Германия, Русия, Италия, Швеция, Япония, Южна Корея.

– Какво я отличава от вече познатите методи за изследване чрез рентген, ехограф, ултразвук?

Разликата е в това, че при термовизуалната диагностика чисто функционално могат да се проследят процеси, които не могат да се установят при другите изследвания, докато гореспоменатата стандартна техника дава възможност да се видят само структурни изменения. Например при „топъл” образ върху дял от от щитовидна жлеза от термовизор, на ултразвуково изследване / УЗИ / ще бъде видяна възловата хиперплазия. Такава възлова находка от УЗИ не може да прецени степента на очакваните хормонални отклонения, докато температурният градиент от термовизията, примерно над 1 градус, говори за изразена хиперфункция. Чрез термовизуално изследване може да се види дори минимално обременяване на щитовидната жлеза без структурни изменения. Но най-голямото предимство на този тип диагностика е, че голям процент от патологичните процеси могат да се наблюдават дори две години преди появата на каквато и да било симптоматика. Това е особено важно в областта на онкологията, където ранната диагностика е решаващ фактор за изхода на заболяването.

– В кои области на медицината може да намери приложение термовизията?

Както вече казах, термовизуалната диагностика има големи възможности. Благодарение на техническото й усъвършенстване през последните три години, тази методика е от помощ при диагностиката на над150 заболявания. Може би тук е мястото да кажа, че такава апаратура, но в много по-остаряла и неусъвършенствана версия в момента функционира в някои наши здравни заведения, като се използва изключително в областта на мамологията и съдовите заболявания. Съвременните апарати позволяват една много по-прецизна диагностика в много области на медицината: мамология, ендокринология, онкология, гинекология, урология, гастроентерология, костно-ставни заболявания, съдови заболявания и т.н. Изключително удачна е за профилактични прегледи, благодарение на своята безвредност. Може да се използва при доказани хронични заболявания като контролно изследване, при остри заболявания – за проследяване ефекта от прилаганото лечение, за експресна диагностика в спешната медицина. Например, термовизията дава достоверност около 96 процента при остър апендицит. Особено полезна е при симптоматични състояния, когато е трудно да се установи водещото заболяване. Имал съм случай с пациент, който от шест години поддържа една варираща повишена температура и въпреки многобройните изследзвания, в крайна сметка нямаше поставена диагноза. След сканиране с термовизора се установи, че има сериозни проблеми от одонтогенен характер, плюс други находки, които се потвърдиха. До този момент никой колега не бе направил такова предположение. А колко нерви, средства, време и безпокойство, можеха да се спестят на пациента, ако беше насочен от самото начало към термовизията? Чрез нея болният веднага може да бъде насочен към съответния специалист, който да поеме лечението. Термовизуалната диагностика намира широко приложение в световната медицинска практика. В САЩ от миналата година термовизуалните изследвания са включени в основния пакет услуги, предлагани от здравноосигурителни фондове, в Германия се причислява към скъпоплатените здравни услуги, в Швеция е задължителен профилактичен преглед два пъти годишно.

– Според Вас има ли бъдеще в България термовизуалната диагностика?

Смея да твърдя, че в България като цяло не се познават възможностите на термовизията и тази методика не се използва ефективно. От една страна липсата на информация, от друга – скептицизмът на колегите, не позволяват на тази толкова универсална методика да докаже своите качества. Лично аз считам, че термовизуалната диагностика има голямо бъдеще. Независимо, че е скъпа като апаратура, цената на прегледа е съобразена със социалния статус на българина. Термовизорът трябва да намери своето място във всеки диагностично-консултативен център, във всяка болница. Много важна е и колаборацията с колегите и пациентите. Моята роля не се изчерпва с това, да поставя водещата диагноза и да насоча пациента към съответния специалист. Желателно е след това да получа информация от колегата и от пациента дали се е потвърдила поставената диагноза и при нужда процесът отново да се проследи. Липсата на последващ контакт не е в полза на лечението и на работата.

– Какво Ви мотивира да се заемете с тази малко известна в България методика?

Преди около три години се запознах с група колеги от Варна, които подготвяха създаването на първия кабинет за термовизия в София. След съответния курс и обучение за работа с термовизора, аз проявих огромен интерес към неговите изключителни възможности.Това ме мотивира да закупя съответната апаратура и да работя с нея и днес. Убеден съм във възможностите на тази методика и зная, че тя ще се наложи рано или късно в България. В развитите страни това е една високоценена, търсена и добре платена диагностика. Защо да не стане и тук?

– Известно е, че голяма част от заболяванията на съвременното общество могат да бъдат избегнати благодарение на ранната диагностика. Българинът осъзнава ли необходимостта от профилактични прегледи?

Да, като цяло може да се каже,че тази необходимост е добре осъзната, но само на теория. Българинът все още не е свикнал с мисълта, че се налага да плаща за собственото си здраве. Той иска всичко да му е организирано, платено от държавата и тогава няма нищо против да се прегледа профилактично. Един пример: през месец март тази година се включих в безплатната кампания за профилактика на рака на млечната жлеза. Докато течеше тази кампания, през кабинета ми дневно минаваха по няколко десетки пациентки за профилактичен преглед.За сравнение, през другите дни имам по няколко пациента дневно.А цената на прегледа съвсем не е висока. Просто българинът все още не се отърсил от социалистическите си навици.

– Имате ли възможност, въпреки статута си на частнопрактикуващ лекар, да участвате с вашата апаратура в национални профилактични програми?

За жалост, това беше единствената програма, в която имах възможност да се включа. Казвам за жалост, защото чрез такива програми се популяризира термовизуалната диагностика, а това дава възможност на много хора да се убедят в изключителните й качества и дава шанс на бъдещето й. Направил съм постъпки в Министерство на здравеопазването, изпратил съм пълна документация и очаквам положителен резултат.

Росица ИВАНОВА

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС