Термографията, известна и като термовизуална диагностика, подава ръка на днешната дентална медицина, за да реши по блестящ начин казуса с безвредното диагностициране на възпалителни процеси в устната кухина.

Методът намира все по-голямо приложение в съвременната стоматология. Неслучайно във Факултет по дентална медицина, МУ София има 3 защитени доцентури относно прилагането на термовизуална диагностика при стоматологични казуси.

Термографски могат да бъдат видени всички температурни аномалии в човешкото тяло. Такива има при всеки един възпалителен процес. Това разбира се включва и главата/устата. Именно това прави внедряването на метода в стоматологията толкова нужно.

Изследването се провежда посредством термографска камера и софтуер за детайлен анализ на изображенията. Лъчения няма, а разстоянието между лекар и пациент е около 2 метра.

Денталната медицина се бори от години с диагностицирането на фокална инфекция

Причини за образуването на фокална инфекция могат да бъдат болни зъби, сливици, синуси и други. Когато някое от тези състояния не се лекува с години, то може по кръвен и лимфен път да доведе до разпространяването на токсини в тялото.

Фокалната инфекция може да причини бъбречни, сърдени и очни заболявания, субфебрилитет (повишена температура), отпадналост, главоболие, болки в ставите и много други проблеми. Ето защо е важно тя да се открие и излекува навременно.

Термовизуалната диагностика ще покаже точно къде е фокалната инфекция и какво я причинява. Да разгледаме този примерен случай:

Приложение на термографията в съвременната дентална медицина

На кадъра тук се виждат два дентални проблема:

  • Недобре пролекуван зъб с локация долно челюстно дясно към шести зъб и съответна защитна лимфна реакция под зъба.
  • Горе вдясно има подобен проблем. В края на зъбната редица се вижда възпаление след екстракция на мъдрец.

Термографското изследване е изцяло от функционален тип. За разлика от рентгенът, който показва структурни промени като проблеми в коста, гранулом и др., термовизуалната диагностика визуализира съпътстващия възпалителен процес със съответна лимфна реакция.

Физиологичните промени, които се виждат термографски, могат да предшестват структурните изменения дори с години. Така, ако пациент открие навреме, че в тялото му се случва процес, който може да доведе до дадена патология, той може да вземе своевременни мерки и да предотврати евентуалните усложнения. Всичко това се случва по един напълно безвреден начин.

Основните приложения на термовизуалната диагностика в денталната медицина са три:

  • Определяне дали съществуващ коренов канал има хронично възпаление (инфекция) в околната тъкан.
  • Идентифициране на екстракционни места, които имат инфекция в челюстната кост.
  • Визуализиране на формиращ се абсцес.

Термовизуалната диагностика дава възможност заболяванията да бъдат проследявани в хода на тяхното лечение. Така се вижда до колко успешни са предприетите мерки. Термографската камера отчита отклонения до една хилядна от градуса. По този начин става възможно както окомерно, така и цифрово да се оцени напредъка на възстановителния процес.

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС