Почти половината пациенти в пулмологичните отделения на болниците са с възпаление на белите дробове. На всички с цел поставяне на диагноза е правена рентгенография. Особено в случаите с малки деца се изисква да се замислим и да преценим всички аргументи ‘за’ и ‘против’ този подход, поради вредните ефекти от рентгенографията.

Този проблем може да бъде решен чрез динамичния термовизионен преглед. Защо  е ‘динамичен’? Защото благодарение на термовизуалната диагностика сега можем дори ежечасно да наблюдаваме как протича пневмонията (фиг.1) без каквато и да била вреда за болния. Изследването позволява напълно безвредно диагностициране и проследяване на ефекта от предприетото лечение по всяко време и то без дискомфорт за пациента.

Остра пневмония отляво

Фиг.1 – Остра пневмония отляво

Уточнени са достатъчно характерни термовизуални признаци, за да могат да се диагностицират белодробна туберкулоза (фиг.2) и други заболявания на дихателния апарат.

Белодробна туберкулоза

Фиг.2 – Белодробна туберкулоза

Фактът, че термографското изследване не вреди на пациента и позволява навременното и точно поставяне на диагноза прави термовизуалната диагностика уместния избор при нужда от образна диагностика за проблеми от белодробно естество. Днес, както споменахме, за целта се използва рентген, но той по известни причини не може да се прилага при деца и бременни, а това представлява голяма група от населението.

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС