Заболяването на прешлените на гръбначния стълб – остеохондроза – се среща масово при хора над 40-годишна възраст. Клиниците често забелязват разминаване: има болки, а няма рентгенологични данни за остеохондроза или обратното – всички прешлени са ‘ошипени’, а болка няма. Термографски обаче има образ, който показва, че пациентът изобщо не е симулант. Това е нагледен пример за разминаванията между структурната и функционалната диагностика.

Рентгенът може да констатира заболяването едва след неговата поява. Като структурно изследване той показва директно един шип като размер – например 3 мм – и локация. Само че тук проблемът е, че шипът не може да стане 3 мм нито за 3 дни, нито за 3 месеца – той се е развивал в продължителен период от време, без да бъде открит и без да бъдат взети съответни мерки.

Безвредна алтернатива се явява термовизуалната диагностика – функционален метод, който отчита случващите се процеси, предшестващи ошипяването и по този начин може да даде времеви прозорец за реакция от страна на пациента. Дори в начален етап на поява на шип (независимо колко е малък) има механично-притискателен ефект – притиснати нервни рецептори, контралитет на мускулатура, съдов вазоспазъм и т.н. Именно тези процеси дават термографския образ, а не самият шип, както рентгенът го отчита. Това е и предпоставка термографски заболяването да се види в изключително ранен етап преди дори да има още шип – тогава, когато рентгенова снимка не би отчела каквито и да е структурни изменения (фиг.1).

Травмично-възпалителна реакция при шийно-скапуларна остеохондроза

Фиг.1 – Травмично-възпалителна реакция при шийно-скапуларна остеохондроза

Така може да се прецени разпространението и тежестта на остеохондрозата, което определя и лечението. Такъв контрол е полезен и по време на самата терапия. Термовизуалната диагностика дава възможност за проследяването на ефекта от взетите мерки в реално време и то по един абсолютно безвреден начин.

Рядко, но все пак се срещат и тумори на гръбнака и гръбначния мозък. Те се отнасят към едни от най-трудните за диагностициране, тъй като дълго време заболяването протича под маската на остеохондрозата, а при рентгеновото изследване се вижда в най-последния стадий на развитие.

Термовизуалната диагностика, отчитайки наличие на остеохондроза, веднага анализира възможността за онкогенна причина за болките в гърба. Доброкачествените образования са като тип ‘изолатор’ и поради тази причина са визуализирани в студената гама, докато обратно – онкологичните отклонения – това са състояния със засилен метаболизъм, агресивно развиващи се, със съпътстваща съдово-лимфна реакция и съответно са илюстрирани в топлия сектор.

Разпространена остеохондроза

Фиг.2 – Разпространена остеохондроза

Едно ошипяване може да се наблюдава, колкото и да е странно, при подрастващи и млади хора. Причината за това може да е родов травматизъм. Едно малко дете не винаги може да опише своите оплаквания. Отделно една рентгенова снимка не е удачна в такава възраст. Тук отново термовизията може да бъде полезна за доказване на проблеми от този характер.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС