МАМОГРАФИЯ ИЛИ ТЕРМОВИЗУАЛНА ДИАГНОСТИКА

„Не бихте ли желали да знаете, че има процеси, които се случват във Вашите гърди пет до осем години преди да получите диагноза?…чрез термовизуалната диагностика няма никаква болка, компресия или радиация. Това е един прекрасен инструмент за диагностициране.“ – д-р Вероник Делсониер

Разглеждайки мамографията и термовизуалната диагностика, трябва да се уточни, че не може да става дума за същинско противопоставяне. Двете изследвани не са взаимозаменями, а са различни по своя характер и начин на провеждане. Едното можем да наречем ‘пост-диагностика’ (констатиране на заболяването, след неговата поява), а другото ‘пред-диагностика’ (локализиране на заболяването още в ранен етап на развитие). Нека разгледаме един пример, чрез който това да стане нагледно.

МАМОГРАФИЯ

Когато една жена опипа ‘бучка’ на гърдата си, най-естественото е да се консултира с мамолог. Ето как протича прегледът при такъв тип специалист:
1. Анамнеза (разговор с обяснение на проблема);
2. Палпация (мануален преглед);
3. УЗИ (ултразвуково изследване) и/или мамография;
4. ЯМР(ядрено магнитен резонанс);
5. Биопсия.

Задавате ли си въпроси относно структурата на прегледа? Например:

  • Защо се прави мамография, след като опитен мамолог още след палпаторен преглед може да има мнение? Отговор – защото така ще има достоверност от ориентировъчно 80 %.
  • Защо изследването продължава с УЗИ и/или мамография? Отговор – защото освен, че вече ще има достоверност от около 90%, ще се види и по-точно локацията и размера на процеса.
  • Защо може да се наложи да се направи ЯМР? Отговор – има случаи, при които никое от описаните по-горе изследвания не е дало достатъчно категорично мнение.
  • Защо биопсия? Отговор – защото тя е тази която на 100% показва дали има раково заболяване и от какъв клетъчен тип е то.
  • Тогава най-логичният въпрос би бил: защо не се прави само мамография или директно биопсия? Защото мамографията се прилага само при прецизирани случаи, на жени над 40 г.

При мамографския преглед се виждат промени в структурата на млечната жлеза, докато методът на термовизуалната диагностика е функционален и силата му е не само да коментира структурни промени, а да ги локализира в ранен етап на развитие.

ТЕРМОВИЗУАЛНА ДИАГНОСТИКА 

Мамография или термовизуална диагностика

Тук стигаме до предимствата на термовизуалната диагностика при ранната диагностика. Дори при начален етап на израждане има съдова промяна – тъй наречената нео-ангиогенеза (образуване на нови кръвоносни съдове), която термовизуалната диагностика ще визуализира. Това прави този метод на образна диагностика уникален, тъй като съдовите промени са видими преди действителното образуване на тумора. Това визуализиране дава възможност да се реагира в много ранен етап.

За разлика от мамографиите, които са по-малко точни с по-плътната тъкан на гърдата, точността на термовизуалната диагностика не се влияе от плътността на тъканите. Показателно е, че в случая на рак на гърдата, термовизуалната диагностика може да открие развитие на рак до 5-8 години преди мамографията да е в състояние да го направи. Това е така, тъй като се засичат споменатите по-горе, появяващи се в ранните етапи на ангиогенезата, нови кръвоносни съдове, което е необходима предпоставка за образуването на тумори. Повечето тумори на гърдата са бавно растящи, до две десетилетия преди конвенционалните диагностични методи могат да ги засекат, но открити в по-ранните етапи на развитие, раковите тумори подлежат на лечение.

Така, чрез термовизуалната диагностика отклонения могат да бъдат отчетени дори когато пациентът все още няма оплаквания и заболяването не се е проявило клинично, което може да даде времеви прозорец за пациента, в който той да реагира.

ПОСТ-ДИАГНОСТИКА И ПРЕД-ДИАГНОСТИКА

За да се види ‘бучка’ на гърда по време на мамографски преглед, тя трябва да е вече достатъчно голяма и достатъчно плътна. Това говори, че заболяването не е в начален стадии и има вероятност в тази фаза да е късно за реакция. Можем да наречем това ‘пост-диагностика’ – констатиране на заболяването след неговата начална поява и след началното му развитие.

От друга страна по време на преглед чрез метода на термовизуалната диагностика, споменатата по-рано съдова промяна (нео-ангеогенеза), е видима в изключително ранен етап. Това прави термовизията вид ‘пред-диагностика’ (диагностика в ранен етап), която е и абсолютно безвредна и е възможно да локализира даденото заболяване в начална фаза на развитие. Допълнително се визуализира съдово лимфно участие към процеса, участие на регионална лимфна мрежа и т.н.
В заключение – термовизуалната диагностика и мамографията са изследвания, които се допълват и могат да се подпомагат едно друго, но са и приложими в различен етап на диагностициране. Едното е традиционно и класическо, а другото ново и набиращо популярност. Практиката обаче показва ,че понякога може да е жизнено важно да сме по-отворени към новото.

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС