ТЕМПЕРАТУРА

Камерата FLIR предлага различни палитри за анализ

Камерата FLIR предлага различни палитри за анализ

Безспорно човешката температура е най-универсалният индикатор за жизнената дейност. На практика при всички болести измерването на температурата е първият фактор, който ни насочва към вида на заболяването.

Термалните реакции, по силата на своята универсалност, възникват при заболявания от всеки тип: бактериални, вирусни, онкологични, алергични, нервно-психични и др. От години измерването на температура както телесна, така и на отделните органи, е използвано за разпознаването на характера и тежестта на заболяването.

Тези причини обуславят интереса на лекарите към изучаването на това физично свойство. Именно това любопитство довежда учените в областта на медицината и физиката до разработването на напълно безвредното изследване: термовизуална диагностика.

Как да ‘видим’ телесната температура

Разпределение на телесната температура - всеки нюанс отговаря на конкретна температурна стойност

Разпределение на телесната температура – всеки нюанс отговаря на конкретна температурна стойност

От физична гледна точка температурата е мощността на инфрачервеното излъчване. То е невидимо за човешкото око, а само нажежените тела излъчват вълни в границите на светлинния диапазон. Телесната температура на човек определяме по субективни усещания или посредством живачен термометър.

През 70-те години на миналия век развитието на технологиите позволи създаването на апарат, сензорът на който улавя инфрачервеното излъчване и го преобразува във видима за окото информация, изобразена на екрана на монитор. Така получихме възможността да виждаме разпределението на температурата по повърхността на човешкото тяло.

Апаратурата от първо поколение бе с ниско качество на изображението, неудобна за работа, шумна, а интерпретирането на резултатите се възлагаше изцяло на лекарите, като липсваха средства за математическа обработка на резултатите. Всяко ново нещо обаче се нуждае от време преди да достигне оптимални нива на работа.

Ново поколение техника

ВИДИМО2

Камерата FLIR – изключителен инструмент за анализ

През последните години напредъкът в развитието на технологиите позволи конструирането на бързодействащи уреди, които дадоха възможност за изучаването на динамиката на разпределянето на температурата в реално време. Това доведе до нов, мощен импулс в развитието на термовизуалната диагностика.

Съвременната термовизия направи възможно генерирането на изключително висококачествени цветни изображения във висока резолюция. Лекарят-диагностик разполага и с мощна система за математически анализ на термограмите (термографските снимки). Камерата FLIR показва температурните стойности по тялото до хилядна от градуса.

Размерите на апарата, ползван за провеждането на изследването, са съизмерими с тези на ръчна видеокамера, което позволява преносимост, което може да даде достъп до този вид преглед на хора от различни населени места.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС