ТЕМПЕРАТУРА

Температура

Безспорно температурата е най-универсалният индикатор за жизнената дейност на човека. На практика при всички болести измерването на температурата е първият фактор, който ни насочва към вида на заболяването.

Термалните реакции, по силата на своята универсалност, възникват при заболявания от всеки тип: бактериални, вирусни, онкологични, алергични, нервно-психични и др. От години измерването на температурата както телесната, така и на отделните органи, е използвано за разпознаването на характера и тежестта на заболяването.

Тези причини обуславят интереса на лекарите към изучаването на това физично свойство. Именно това любопитство довежда учените в областта на медицината и физиката до разработването на напълно безвредното изследване: термовизуална диагностика.

Как да ‘видим’ температурата

От физична гледна точка температурата е мощността на инфрачервеното излъчване. То е невидимо за човешкото око, а само нажежените тела излъчват вълни в границите на светлинния диапазон. Телесната температура на човек определяме по субективни усещания или посредством живачен термометър.

През 70-те години на миналия век развитието на технологиите позволи създаването на апарат, сензорът на който улавя инфрачервеното излъчване и го преобразува във видима за окото информация, изобразена на екрана на монитор. Така получихме възможността да виждаме разпределението на температурата по повърхността на човешкото тяло.

Апаратурата от първо поколение бе с ниско качество на изображението, неудобна за работа, шумна, а интерпретирането на резултатите се възлагаше изцяло на лекарите, като липсваха средства за математическа обработка на резултатите. Всяко ново нещо обаче се нуждае от време преди да достигне оптимални нива на работа.

През последните години напредъкът в развитието на технологиите позволи конструирането на бързодействащи уреди, които дадоха възможност за изучаването на динамиката на разпределянето на температурата в реално време. Това доведе до нов, мощен импулс в развитието на термовизуалната диагностика.

Днес разполагаме с апаратура, генерираща висококачествени цветни изображения, превъзхождащи по редица параметри ултразвуковите снимки, както и с мощна система за математически анализ на термограмите (термографските снимки). Размерите на апарата, ползван за провеждането на изследването, са съизмерими с тези на ръчна видеокамера, което позволява преносимост и така дава достъп до този вид преглед на хора от различни населени места.