ЗЕЛЕНАТА ЛИНЕЙКА

Д-р Маринов презентира Термовизуалната диагностика (Термовизия) в „Зелената линейка“ по БНТ

Д-р Маринов взе участие в предаването ‘„Зеленета линейка“ по БНТ. Той говори за ранната диагностика на зараждащи се болестни процеси в организма, направена възможна чрез термовизуална диагностика. Процесите са видими като температурни аномалии, които изследването засича още преди първите структурни изменения или симптоми.

Технологията, която прави термовизията възможна стартира като военна разработка, която след това логично намира приложение в медицината. Всяко заболяване протича с температурна реакция, видима понякога даже преди клиничната проява на болестта, което е уникалното предимство на термовизията. „Не е сложно за възприемане. Всеки нюанс на цветната картина, или термограма, отговаря на топлинна стойност. Всеки възпален орган е показан в топлата гама – жълто към червено. Здравото тяло е илюстрирано в зелената гама. Изолаторите (коса, дрехи, коленни капачки и тн.) – в синьо.“ – така д-р Маринов коментира разбираемостта на изследването, сравнявайки го с трудните за възприемане и интерпретация от пациента класически методи като например кардиограма.

Термовизията е едно абсолютно безвредно изследване, което за жалост в България се явява алтернативно, но в други държави е задължителна профилактика на период от 6 месеца.  Сравнявайки термовизуалната диагностика с  познатите изследвания: ехограф, мамограф, рентген и тн. – основната разлика е, че комерсиалните изследвания са чисто структурни (показват изменения в структурата на даден орган, например бучка в гърдата), докато термовизията достоверно коментира съпътстващите процеси, които предшестват нарушенията в структурата. Показателно е, че в случая на рак на гърдата, термовизията може да открие развитие на рак много преди мамографията да е в състояние да го направи. Това е така, тъй като се засичат появяващите се в ранните етапи на ангиогенезата нови кръвоносни съдове, което е необходима предпоставка за образуването на тумори. Така изследването може да даде времеви прозорец на пациента да реагира в изключително ранна фаза на заболяване.

За финал д-р Маринов коментира случай с пациент, който по повод на подути шийни лимфни възли се изследва като след взет материал хистологично е установено злокачествено заболяване. От всички направени след това изследвания, включително ПЕТ скенер, не бива установен произхода на онкологичното заболяване. След направено изследване с термовизия, категорично е установено, че става въпрос за рак на бял дроб. „Подобни случаи не са еднократни и убеждават в силата и възможностите на термовизионния апарат.“ – казва в заключение д-р Маринов.

 

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС