Ставите и костите се виждат много добре на рентгеновите снимки, но ‘удоволствието’ се заплаща с поемането на облъчваща доза. И какво да правим, ако всеки трети пациент се оплаква от болки в ставите? Термовизуална диагностика позволява разпознаването на характера на протичащия, в която и да е от ставите патологичен процес: деструкция (артроза) или възпаление (артрит). В тези случаи всичко е просто – при възпаление ставата е гореща (фиг.1)

Подагрoзен артрит на палеца на стъпалото

Фиг.1 – Подагрoзен артрит на палеца на стъпалото

и колкото е по-гореща, толкова е по-силно възпалението. Отново топло изобразяване, но в много по-ниска степен, е видимо при банално-остеохондрозни промени.

Много деца на определена възраст се оплакват от болки в ставите. Най-често това е в резултат на неравномерния растеж на организма – растежът на костите изпреварва този на ставните връзки. В този случай термовизуалната диагностика ще Ви помогне веднага да установите истинската причина за болките в ставите и има ли въобще такава.

Деформираща артроза на коленните стави

Фиг.2 – Деформираща артроза на коленните стави

ЗАПИТВАНЕ ЗА СВОБОДЕН ЧАС