ЗАБОЛЯВАНИЯ

Част от заболяванията, при които може да се използва термовизуална диагностика (термовизия) за ранна образна диагностика:

* УНГ
* Пулмология
* Кардиология
* Ангиология
* Гастроентерология
* Нефрология
* Андрология
* Акушерство и гинекология
* Заболявания на млечните жлези
* Ендокринология
* Хематология
* Имунология
* Инфекциозни заболявания
* Нервологични заболявания
* Заболявания на гръбначния стълб
* Хирургически заболявания
* Ревматология и травматология
* Онкология
* Кожни болести