ОТКРОВЕНО

Д-р Маринов за Термовизуалната диагностика (Термовизия) в “Откровено” по ББТ