Стомашни заболявания

Термовизуалната диагностика позволява коментар не само за наличието на стомашни заболявания, но също така и за техния тип и степен на развитие. Всичко това се случва по един напълно безвреден начин с огромен процент на сигурност в поставената диагноза и без какъвто и...